regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ โครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตอำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 35 คน ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิทยากรโดย อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา และ นายเผด็จ ไชยสมบัติ

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

logo2

logo3