regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.3 จำนวน 23 คน วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

 136

137

 138

 139

140

141

142

143

144

145

logo2

logo3