regiss

 

fb group foll

โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 28 คน เยี่ยมชมพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ การวาดรูปด้วยโปรแกรม paint โดยมี อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

93

94

95

96

97

98

99