regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoscape โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.4 จำนวน 17 คน วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11