regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรมกราฟิก โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/2 จำนวน 30 คน วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135