regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรมกราฟิก โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.5 จำนวน 12 คน วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

logo2

logo3