regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรมกราฟิก โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/1 จำนวน 27 คน วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

logo2

logo3