regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอโรงเรียนท่าโป่งแดง ชั้น ป.6 จำนวน 22 คน วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

logo2

logo3