regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ การทำวิดีโอบล๊อก Vlog ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายเผด็จ ไชยสมบัติ

22

23

24

25

26

27

28

29.30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45