regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถม) ชั้น ป.4/1 จำนวน 35 คน วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

7

 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

logo2

logo3