regiss

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนท่าโป่งแดง ชั้น ป.3 จำนวน 22 คน วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179