regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น 4/2 จำนวน 33 คน วันที่ 14 มกราคม 2563

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

 

logo2

logo3