regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนบ้านสบสอย ชั้น ป.5 - ป.6 จำนวน 7 คน วันที่ 19 ธันวาคม 2562

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

 

 

logo2

logo3