regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนบรรณวิทย์ ชั้น ป.4 จำนวน 32 คน วันที่ 18 ธันวาคม 2562

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

 

logo2

logo3