regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการจัดทำสื่อ E-book โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 26 คน วันที่ 4 ธันวาคม 2562

 38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

 

logo2

logo3