regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.6/2 จำนวน 30 คน วันที่ 10 กันยายน 2562

31

32

33

34

35

36

37

38

 

logo2

logo3