regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Paint โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ชั้น ป.3 จำนวน 60 คน วันที่ 28 สิงหาคม 2562

103

104

105

106

107

108

109

110

 

logo2

logo3