regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการจัดทำ E-book โรงเรียนบ้านห้วยผา ชั้น ป.6 จำนวน 11 คน วันที่ 21 สิงหาคม 2562

84

85

86

87

88

89

 

logo2

logo3