regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาล 3  แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.4/1 จำนวน 34 คน วันที่ 13 สิงหาคม 2562

49

50

51

52

54

logo2

logo3