regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.5 - ป.6 จำนวน 27 คน วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

31

32

33

34

35

36

37

38

39

logo2

logo3