regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้าง e-book ด้วย Flip Album โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ชั้น ป.5-ป.6 จำนวน 22 คน วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

14

15

16

18

logo2

logo3