regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.3/1 จำนวน 21 คน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

44

45

46

47

48

49

50

 

 

logo2

logo3