regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องประชุมแก่บริษัททรูมูฟ 4G เพื่อจัดประชุมประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 15.30 - 17.00น.

 

 

 

logo2

logo3