regiss

 

fb group foll

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดสอบตำแหน่งลูกจ้างห้องทะเบียนและบัตร สนามสอบ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา

 

 

 

logo2

logo3