regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องฝึกอบรม Training ให้กับสำนักพระพุทธศาสนา เพื่อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล จังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 15.00น.

 

 

 

logo2

logo3