regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องอบรมแก่สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นสถานที่สอบภาคปฏิบัติ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 – 12.00น.

 

logo2

logo3