regiss

 

fb group foll

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อสนับสนุนข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องฝึกอบรม(Training) ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 09.30น- 12.00น.

 

logo2

logo3