• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

regiss

 ท่านนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายกปกรณ์ จีนาคำ เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่างๆของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา