• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

regiss

กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ วันที่ 23 ธันวาคม 2560 พบกับการปั้นดินน้ำมัน เขื่อนที่พ่อสร้าง หลากหลายสีสัน ตามจินตนาการของเด็กๆ

สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ทุกวันเสาร์ เวลา14.00น. ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้ในวันเสาร์ เวลา 14.00 น.

150

151

152

153

154

155

156